learning

 1. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. ~Aristotle
 2. Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. ~Hector Berlioz
 3. An expert is a man who has made all the mistakes which can be made, in a narrow field. ~Niels Bohr
 4. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. ~Albert Einstein
 5. What we want is to see the child in pursuit of knowledge, and not knowledge in pursuit of the child. ~George Bernard Shaw
 6. Learning is what most adults will do for a living in the 21st century. ~Perelman
 7. I have never let my schooling interfere with my education. ~Mark Twain
 8. Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune. ~Jim Rohn
 9. Education is that which discloses to the wise and disguises from the foolish their lack of understanding. ~Ambrose Bierce
 10. In large states public education will always be mediocre, for the same reason that in large kitchens the cooking is usually bad. ~Friedrich Nietzsche
 11. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. ~Carl Rogers
 12. A liberally educated person meets new ideas with curiosity and fascination. An illiberally educated person meets new ideas with fear. ~James B. Stockdale
 13. A teacher is one who makes himself progressively unnecessary. ~Thomas Carruthers
 14. The authority of those who teach is often an obstacle to those who want to learn. ~Cicero
 15. Teachers open the door, but you must enter by yourself. ~Chinese Proverb
 16. I cannot teach anybody anything, I can only make them think. ~Socrates
 17. Education would be so much more effective if its purpose were to ensure that by the time they leave school every boy and girl should know how much they don’t know, and be imbued with a lifelong desire to know it. ~Sir William Haley
 18. In a completely rational society, the best of us would aspire to be teachers and the rest of us would have to settle for something less, because passing civilization along from one generation to the next ought to be the highest honor and the highest responsibility anyone could have. ~Lee Iacocca
 19. The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves. ~Joseph Campbell
 20. Education is not the filling of a bucket, but the lighting of a fire. ~W. B. Yeats
 21. A professor can never better distinguish himself in his work than by encouraging a clever pupil, for the true discoverers are among them, as comets amongst the stars. ~Linnaeus
 22. Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous. ~Confucius
 23. The true teacher defends his pupils against his own personal influence. He inspires self-trust. He guides their eyes from himself to the spirit that quickens him. He will have no disciple. ~Amos Bronson Alcott
 24. Upon the subject of education, not presuming to dictate any plan or system respecting it, I can only say that I view it as the most important subject which we as a people may be engaged in. ~Abraham Lincoln
 25. Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner; put yourself in his place so that you may understand… what he learns and the way he understands it. — Soren Kierkegaard
 26. The highest result of education is tolerance. — Helen Keller
 27. Nothing is ever achieved without enthusiasm. — Ralph Waldo Emerson
 28. The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. — William Arthur Ward
 29. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. — Gandhi
 30. I have never in my life learned anything from any man who agreed with me. — Dudley Field Malone
 31. How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book! The book exists for us, perchance, that will explain our miracles and reveal new ones. — Henry David Thoreau
 32. Genius without education is like silver in the mine. — Benjamin Franklin
 33. How is it that little children are so intelligent and men so stupid? It must be education that does it. — Alexander Dumas
 34. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. — Abraham Maslow
 35. There is nothing more unequal than the equal treatment of unequal people. — Thomas Jefferson
Reklamer

Billedet er af kunstneren Masonic Boom, aka Kate St.Claire, og udgør en part af hendes serie af psykologiske selvpotrætter. Citat flettet ind i billedet af forfatteren of filosoffen G.K. Chesterton og lyder i sin fulde længde:

Poetry is sane because it floats easily in an infinite sea; reason seeks to cross the infinite sea, and so make it finite. The result is mental exhaustion . . . . To accept everything is an exercise, to understand everything a strain. Poets only desire exaltation and expansion, a world to stretch themselves in. Poets only ask to get their heads into the heavens. It is the logicians who seek to get the heavens into their head. And it is their heads that split.”

Te-Posens Visdom

juni 5, 2007

tea_bag_02.jpg 

Min kæreste har købt te, der gror i skyggen af Kobe-Kør, der græsser på sydvendte skråninger. På et af disse tebreve fandt jeg i går et citat af ukendt oprindelse, der er så indsigtsfuldt som det er simpelt.

To Learn. Read

To Know. Write

To Master. Teach

Lykken er …

maj 23, 2007

 ‘Positiv psykologi’ er navnet på en bevægelse, der samler mere og mere fokus og omtale i USA navnligt. Ifølge Seligman, som er en af hovedkræfterne bag Positiv psykologi, betegner desciplinen et brud med psykologien, som den bredt bestaltede sig efter 2. verdenskrig med fokus på heldbredelse og udviklingen af en sygdomsmodel for det menneskelig sind. I denne traditionelle psykologi defineres sundhed som fravær af sygdom. Her igennem har vi udviklet vores forståelse for det unormale og lidelsesfulde samt, hvordan vi bedst behandler disse tilstande, men omvendt overset de forhold, der kendetegner, tilvejebringer og sikre personlig styrke, glæde samt en oplevelse af, at få det optimale ud af livet. Tilgangen til dette felt er såvel empirisk som anvendt/ praktisk.

Een person, der har fået særlig opmærksomhed for sit bidrag til dette paradigme er professor i psykologi ved Harvard, Daniel Gilbert, der blev New York Times bestseller med sin seneste bog, Stumbling on Happiness. Nedenfor er et 20 min. langt foredrag af Gilbert, som han holdt ved dette års TED-prize (meget spændende side i øvrigt). I foredraget udfordre han bla. forestillingen om, at vi bliver ulykkelige, når vi ikke opnår, hvad vi ønsker. Gilbert henviser til et “psykisk immunsystem”, der kunstigt og effektivt sikre vores oplevelse af glæde – uagtet omstændighederne.

chokolade1.jpg

Som en hel række andre medier bringer Politiken i dag en historie om chokoladens vidunderligheder. Ifølge en britisk  neuropsykolog, Dr. David Lewis, skaber chokolade en længere nydelse end et kys og fordoblede samtidig forsøgspersonernes hjerterytme – og det i særlig grad, hvis man lader chokoladen smelte på tungen… Resultatererne er tilsyneladende fremkommet ved at måle EEG og hjerterytme på britiske par, når de  h.h.v. kysser og spiser chokolade.

Jeg skriver tilsyneladende, da resultaterne ikke er blevet publiseret noget sted og i øvrigt ikke er tilgængelige. Mind Lab er en kommerciel orienteret forskningsenhed, der tilbyder PR-orienteret forskning, der ifølge deres egne ord kan bane vej til populære medier. Den aktuelle undersøgelse over chokoladens effekt er netop sådan en bestillingsopgave for chokoladefabrikanten Cadbury.

Kommercialiseringen af forskningen er uundgåelig og i nogen sammenhæng nødvendig og nyttig. Det er samtidig evident, at dette forhold stiller ekstra krav til medierne i forhold til at skelne mellem solide resultater og udokumenterede bestillingsopgaver. Samtidig bør man overveje om særlige standarter omkring dokumentation og gennemsigtighed ikke bør gælde for al aktivitet, der præsentere sig som forskning.

ibm.jpg

Et netværk af kunstige nerver opbygges i en Schweizisk supercomputer. Målet er at opbygge en komplet computerbaseret model af den menneskelige hjerne, celle for celle. Projektet blev skudt i gang i 2005 af EPFL (The Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) og IBM under overskriften, Blue Brain. Ambitionen, at bygge en model over hjernen, der vil fungere nøjagtigt som den menneskelige hjerne, er måske den største opgave noget team af videnskabsfolk nogensinde har stillet sig selv, inklusiv kortlægningen af det menneskelige genom. Programmet, der skal simulere hjernen understøttes af en af verdens kraftigste supercomputere leveret af IBM, den såkaldte Blue Gene. Aktuelt er over 10.000 chips forbundet i et netværk, hvor hver enkelt chip via komplekse beregninger fungere som én enkelt neuron. Med hjernens over 100 milliarder celler synes projektet absurd og dødsdømt på forhånd, men projektets leder, Henry Markram, forventer at præsentere en komplet fungerende model i årene umiddelbart efter 2015. Det er forskernes ambition med Blue Brain, at løse det klassiske spørgsmål om, hvordan bevidstheden opstår fra stoffet. Skulle projektet bærer frugt, vil man samtidig råde over en model, der kan reproducere funktioner det virkelige organ og underkastes eksperimenter man ellers ikke ville kunne udføre samt bekræfte eller afkræfte forskellige teorier og hjernens funktion. I bevægelsen mod en komplet simulering af den menneskelige hjerne begynder forskerne med en simulering af en lille del af rottens hjerne, cortical column, som mennesket også indeholder. Og det synes at virke; den simulerede del opfører sig som sit virkelig modstykke.
Jeg synes det her er virkelig virkelig vildt. Hvis projektet lykkedes, og det tror jeg det gør før eller siden, vil systemet opnå bevidsthed og liv, som vi for store dele forstår det. Hvordan skal man forholde sig til en kunstig skabt bevidsthed, der realiseres via 10.000 computere distribueret over et par fodboldbaner? Hvilke rettigheder vil skulle gælde for en sådan bevidsthed? – og vil man overhovedet kunne forsvare at udføre eksperimenter på et oplevende system? Og hvad hvis det slap løs? Vi er nogle der husker Skynet fra The Terminator …

For en god og uddybende beretning om projektet læs Spiegels artikel her

Velkommen

januar 16, 2007

 – Dagen i dag markere tidspunktet for opstarten af en dansk blog centreret omkring psykologi. Her på siden vil du for fremtiden kunne finde nyheder og historier fra psykologiens verden eller af psykologisk observans. Siden vil jævnligt blive opdateret.

Nicolai Ladegaard, Psykolog