Psykologi

Eppur si muove

Reklamer

Ifølge Freud har mennesket igennem moderne historie lidt tre narcissistiske krænkelser: Det første med omvæltningen af det geocentriske verdensbillede som fremsat af Aristoteles til fordel for det heilocentriske, hvor solen – og ikke jorden – udgør universets centrum. Anden krænkelse blev leveret af Darwin, hvis lærer brød med forestillingen om mennesket som væsensforskelligt fra den animale verden. Tredje anslag kom fra ifølge Freud fra Freud selv, idet han ved konceptionen af det ubevidste gjorde op med forestillingen om mennesket som herre i eget hus.

Den 13. februar 1633 måtte Galileo Galilei stå skoleret for den romersk katolske kirke og Pope Urban VIII for sit skrift Dialogue on the Two Systems of the World , hvor han for tydeligt for kirken viste støtte til det kopernikanske verdensbillede, der satte solen i centrum.  Ikke, at han undlod at præsentere det geocentriske verdensbillede i samme skrift. Argumenterne herfor lod han præsentere ved en karakter ved navn Simplicius, der i tråd med navnet blev overmatchet og fremstillet som mindre begavet. Som historien har lært os, blev skriftet forbudt, Galileo tvunget til at afsværge sin overbevisning og placeret i husarrest for resten af sine dage.

Reklamer

Reklamer