Psykologi

Brug og effekt af pornografi

Reklamer

Fredag den 12. januar forsvarede cand. psych. Gert Martin Hald sin p.hd. afhandling over emnet, pornografi forbrug. Studiet dækker fortrinsvist danske mænd og kvinder i alderen 18 til 30 år, men dækker også et amerikansk suvey-studie, der inkluderer lidt under tre tusinde unge mænd. Ud fra sine studier konkluderede Hald følgende over h.h.v. forbrug, præferencer og effekt :

Forbrug

Pornografi er en integreret og vigtig del af seksualiteten – og det særligt for mænd.

Mænd har et signifikant højere forbrug af pornografi end kvinder.

Mænd anvender oftere end kvinder pornografi i sammenhæng med masturbation, mens kvinder oftere ser pornografi sammen med deres partner.

Præferencer

Spørgsmål til de specifikke præferencer i forhold til pornografiens indhold afslører, at langt størstedelen af såvel mænd som kvinder foretrækker billeder af traditionelt samleje. I forhold til billeder af gruppesex foretrækker kønnene hver for sig at være i mindretal i forhold til det andet køn. Mænd havde således en præference for gruppesex, hvor én mand var sammen med to kvinder og omvendt.

Effekt

Adspurgt om vægtningen af h.h.v. de oplevede positive og negative effekter af pornografien vægtes de positive i overvejende grad.

Endelig fandt Hald, at pornografi for langt størstedelen af forbrugerne ikke giver anledning til kønsstereotypier eller øget accept af vold eller voldtægt. Det med undtagelse af det segment, der i en personlighedstest scorede lavt i forhold til omgængelighed (agreeableness). For netop det segment fandt Hald signifikante ændringer i forhold til accept af vold i forbindelse med eksponering af pornografi.

Halds studie kommer samtidig med en stor nordisk undersøgelse over unges forbrug af pornografi. De to studier kommer frem til sammenlignelige resultater. Undersøgelsen kan findes via dette link, http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:749

Reklamer

Reklamer