learning

 1. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. ~Aristotle
 2. Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. ~Hector Berlioz
 3. An expert is a man who has made all the mistakes which can be made, in a narrow field. ~Niels Bohr
 4. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. ~Albert Einstein
 5. What we want is to see the child in pursuit of knowledge, and not knowledge in pursuit of the child. ~George Bernard Shaw
 6. Learning is what most adults will do for a living in the 21st century. ~Perelman
 7. I have never let my schooling interfere with my education. ~Mark Twain
 8. Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune. ~Jim Rohn
 9. Education is that which discloses to the wise and disguises from the foolish their lack of understanding. ~Ambrose Bierce
 10. In large states public education will always be mediocre, for the same reason that in large kitchens the cooking is usually bad. ~Friedrich Nietzsche
 11. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. ~Carl Rogers
 12. A liberally educated person meets new ideas with curiosity and fascination. An illiberally educated person meets new ideas with fear. ~James B. Stockdale
 13. A teacher is one who makes himself progressively unnecessary. ~Thomas Carruthers
 14. The authority of those who teach is often an obstacle to those who want to learn. ~Cicero
 15. Teachers open the door, but you must enter by yourself. ~Chinese Proverb
 16. I cannot teach anybody anything, I can only make them think. ~Socrates
 17. Education would be so much more effective if its purpose were to ensure that by the time they leave school every boy and girl should know how much they don’t know, and be imbued with a lifelong desire to know it. ~Sir William Haley
 18. In a completely rational society, the best of us would aspire to be teachers and the rest of us would have to settle for something less, because passing civilization along from one generation to the next ought to be the highest honor and the highest responsibility anyone could have. ~Lee Iacocca
 19. The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves. ~Joseph Campbell
 20. Education is not the filling of a bucket, but the lighting of a fire. ~W. B. Yeats
 21. A professor can never better distinguish himself in his work than by encouraging a clever pupil, for the true discoverers are among them, as comets amongst the stars. ~Linnaeus
 22. Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous. ~Confucius
 23. The true teacher defends his pupils against his own personal influence. He inspires self-trust. He guides their eyes from himself to the spirit that quickens him. He will have no disciple. ~Amos Bronson Alcott
 24. Upon the subject of education, not presuming to dictate any plan or system respecting it, I can only say that I view it as the most important subject which we as a people may be engaged in. ~Abraham Lincoln
 25. Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner; put yourself in his place so that you may understand… what he learns and the way he understands it. — Soren Kierkegaard
 26. The highest result of education is tolerance. — Helen Keller
 27. Nothing is ever achieved without enthusiasm. — Ralph Waldo Emerson
 28. The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. — William Arthur Ward
 29. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. — Gandhi
 30. I have never in my life learned anything from any man who agreed with me. — Dudley Field Malone
 31. How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book! The book exists for us, perchance, that will explain our miracles and reveal new ones. — Henry David Thoreau
 32. Genius without education is like silver in the mine. — Benjamin Franklin
 33. How is it that little children are so intelligent and men so stupid? It must be education that does it. — Alexander Dumas
 34. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. — Abraham Maslow
 35. There is nothing more unequal than the equal treatment of unequal people. — Thomas Jefferson
Reklamer

Billedet er af kunstneren Masonic Boom, aka Kate St.Claire, og udgør en part af hendes serie af psykologiske selvpotrætter. Citat flettet ind i billedet af forfatteren of filosoffen G.K. Chesterton og lyder i sin fulde længde:

Poetry is sane because it floats easily in an infinite sea; reason seeks to cross the infinite sea, and so make it finite. The result is mental exhaustion . . . . To accept everything is an exercise, to understand everything a strain. Poets only desire exaltation and expansion, a world to stretch themselves in. Poets only ask to get their heads into the heavens. It is the logicians who seek to get the heavens into their head. And it is their heads that split.”

Jeg har tidligere skrevet om memesis og den transformerende kraft, der ligger i vores svært udviklede evne til at betragte, afkode og efterligne hin-anden. Imitation er den personlige udviklings samt kulturens sine qua non. Med mobiltelefonens og internettets enorme udspredelse er vi på vej ind i et post-moderne panoptikon, hvor summen af alle menneskers handlinger og ideer er den enkelte tilgængelig i øjeblikket. Tilgængeligheden og omfanget af videns- og praksisformer vil eksplodere og vil accelere den kulturelle udvikling i hidtil uset grad. Demokrati og liberalisme vil uddø og blive erstattet af, hvad Mark Pesce kalder for hyperpolitik og hyperempowerment.

Provokeret?

Tryk på ‘play’ og gør dit for at skabe netop den virkelighed.

Kulturer verden over har ord for sammenhænge mellem mentale tilstande og det omgivende miljø. ‘Koyaaniqatsi’ er Hopi-folkets begreb for et liv uden for balance og i forfald. Baffin-inuiterne bosat i Canadas nordvest-territorie anvender ordet, ‘uggianaqtuq’ for sælsomme forandringer i klima og vejr. Ordet har medbetydninger af en “ven der opføre sig underligt” eller uforudsigeligt; meget lig Freuds bestemmelse af det uhyggelige (‘das Unheimliche’).

Vi er anderledes familiære med ordet hjemve, der er udgangspunkt for en ny neologisme som den Australiske filosof, Glenn Albrecht har skabt, ‘Solastalgi’ (‘solastalgia’). Ordet er dannet af solacium (lat., ‘tøst’ – ‘støtte’) og algia (lat. ‘smerte’), og er tænkt beskrivende for en form for hjemve eller psykisk smerte forårsaget af tabet af velbefindende i forholdet til ens kendte miljø. Solastalgi optræder i de tilfælde hvor ens miljø, der udgør ens naturlige, velkendte og afholdte habitat, er under så store forandringer at det opleves mistet. Forandringer kan forudsages af kunstige såvel som naturlige årsager såsom tørke – brande – oversvømmelser – krig – minedrift – skovrydning – byvækst m.m.

Albrecht finder støtte for sit nykronede begreb i områder i New South Wales, hvor aggresiv minedrift har forvandlet økosystemer til ugenkendelige månelandskaber med stress, depression og generel psykisk ubehag til følge for lokalbefolkningen.

Det er et menneskeligt vilkår – og måske endda et vilkår gældende for alt levende – at vi identificere os med vores omgivelser og understøtter fornemmelsen af vores selv ved karakteren af samme miljø samt dets blivende træk og drag. Angribes det kendte omkring os, trues oplevelsen af os selv følgelig.

Jeg kommer til at tænke på de dele af den Grønlandske befolkning, der blev omhuset fra træhuse til beton i flere etager. Omvæltninger, der har bidraget til en voksende oplevelse af identitetstab, usikkert tilhørsforhold samt sivgtende kontrol.

Dystre meldinger løber jævnligt ind omkring accelerende klimaforandringer, der truer med at forandre ansigtet på vores jord. Handler vi kke effektivt på denne viden, risikere vi en global psyko-terrestrisk sorgreaktion. Bevarelse samt restaurering af jordens mangfoldige økosystemer er ikke alene af betydning for fremtidige generationers levevilkår, nationers BNP eller biodiversiteten, men har tillige afgørende betydning for vores aktuelle mentale trivsel. Vi har brug for større sensitivitet overfor dette perspektiv i vores valg, der ellers risikere at blive styret af kortsigtede profithensyn.

Kilder:

Glenn Albrecht, Solastalgia: A New Concept in Human Health and Identity, in PAN (Philosophy, Activism, Nature) 2005 Issue. 3, 41-55.

L. Connor, G. Albrecht, N. Higginbotham, W. Smith, & S. Freeman, (2004) Environmental Change and Human Health in Upper Hunter Communities of New South Wales, Australia, EcoHealth Vol. 1, Supplement 2, pp. 47-58. (Published online: 28 October 2004, Hard Copy Vol. 1 (Suppl. 2), 47- 58

Krig og Kærlighed

november 6, 2007

love-bomb.jpg

Hvert år i oktober uddeles Ig Nobel Prisen som en anerkendelse af den kategori af videnskabelige bedrifter, der umiddelbart får os til at le – for derefter at mane til eftertanke. Som det gør sig gældende for Nobel-prisen, er der flere studiefelter man kan gøre sig håb om at udmærke sig indenfor. Jeg vil her fremhæve nogle få: Indenfor medicin vandt Brian Witcombe for sin rapport omkring sideeffekterne ved sabel-slugning, link. Indenfor lingvistik løb Juan Manuel Toro med prisen for sin opdagelse, at rotter ikke altid kan skelne mellem japansk talt bagvendt og hollandsk talt bagvendt, link. Den prestigefyldte fredspris er i år i en klasse for sig. Her vandt det amerikanske Air Force Wright Laborator for deres 1994-oplæg omkring udvikling af en kemisk bombe, der ved sprængning vil omdanne fjendes soldater til lystne homoseksuelle uden interesse i god gammeldags krigsførsel, link.

New Scientist har fulgt op på sagen, som Pentagon siden samme magasin bragte historien tilbage i 2005 har afvist nogensinde er forsøgt omsat til virkelighed. Det har imidlertid vist sig, at ideen figurerede på en CD-ROM produceret af Pentagons Joint Non-Lethal Weapons Directorate (JNLWD) og distribueret til forskellige afdelinger i militæret og regeringen som oplæg til nye projekter. I 2001 blev ideen af JNLWD sendt til vurdering ved et videnskabeligt panel ved National Academy of Sciences.

Det er evident at forskning og udvikling af ubegribelige og vanvittige våben er virkelighed. Det næste bliver vel, at de kaster bomber der frembringer forestillinger om fred og sameksistens – hvad er der så tilbage at kæmpe for?!

homer-simpson.jpg

I et storstilet studie med over 24.000 canadiske deltagere påvises sammenhængen mellem arbejdsrelateret stress og øget risiko for at udvikle depression. Undersøgelse blev ledet af Dr. Emma Robertson Blackmore fra University of Rochester Medical School.

Forskerne undersøgte effekten af flere forskellige stress-relaterede forhold, herunder: Indflydelse i ens arbejde, variationen i ens arbejde samt udviklingsmuligheder, psykologiske krav og belastninger, kollegial støtte, sikkerhed i ens ansættelse samt graden af fysisk belastning.

Overordnet fandt undersøgelsen, at nær 5 pct. af deltagerne i undersøgelsen – 3.5 pct. af mændene og 6 pct. af kvinderne – haft en depressiv episode indenfor en 12-måneders periode og at

Specifik fandt forskerne at mænd og kvinder i nogen grad har forskellige risiko-faktorer for udvikling af depression associeret til deres oplevelser på arbejdspladsen: For mændene fandt man, at gruppen der indenfor det sidste år havde oplevet høje krav og ringe indflydelse i deres arbejde havde en fordoblet risiko for at udvikle depression.

Blandt kvinderne fandt man, at ringe indflydelse i arbejdet var særligt relateret til udvikling af depression.

Fælles for kønnene var, at ringe kollegial støtte var relateret til udvikling af depression.

Samlet understreger undersøgelsen sammenhængen mellem arbejdsrelateret stress og depression. Den peger imidlertid også på omfanget af depression og nødvendigheden af en offensiv offentlig og privat politik i forhold til dette voksende sundhedsproblem. Depression i og under for arbejdspladsen er alt for ofte overset og utilstrækkelig behandlet.

Der er brug for et øget opmærksomhed og behandlingsindsats fra statens side i forhold til depression. Man må anerkende depression som en hyppig og alvorlig lidelse med samme behandlingsbehov som fysiske lidelser.

Virksomheder må for deres part være opmærksomme på den balance mellem krav og ressourcer de byder deres ansatte. Det er imidlertid lige vigtigt, at begynde at fokusere på, hvordan god kollegial støtte og kontakt faciliteres, da social støtte tydeligvis er en afgørende beskyttende faktor imod depression – også på arbejdspladsen. Endelig er det oplagt, at begynde at tænke i måder at mere opmærksom på ansattes velbefindende; evt. igennem screeninger og støtte til de som måtte have brug for det.

Undersøgelsen, der netop er publiseret i American Journal of Public Health kan findes her.

Psykologi som studievalg?

september 12, 2007

studying.jpg 

Overvejer du at læse psykologi, men stadig ikke helt sikker? Test din interesse med en gratis forelæsningsrække fra Berkeley af den velrenommerede Professor John Kihlstrom. Forelæsningerne dækker emner som læring, sansning, tænkning, udvikling, personlighed og sygdom.

Du kan enten se forelæsningerne på din computer eller downloade lydsporet på din mp3.

Link: Forelæsninger